Έργα - Αποπερατωμένα

Ιδιωτική Ανακαίνιση
Ιδιωτική Ανακαίνιση

Περιοχή: Βούλα

Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος Ισογείου και 1ου επιφάνειας 175 τ.μ.  Τοποθέτηση ρολλών αλλουμινίου και Σίτες για κουνούπια. Αλλαγή  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πίνακα σε KNX Smart Home. Εγκατάσταση σωληνώσεων…

Έναρξη: 10/01/2019

Περατωση: 25/03/2019