Έργα - Μελλοντικά

Σοφοκλέους 30
Σοφοκλέους 30

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 13/12/2021

Περατωση: 14/12/2023

Σοφοκλέους 51 & Κυδωνιών
Σοφοκλέους 51 & Κυδωνιών

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 01/10/2021

Περατωση: 20/09/2023

Σπετσών 1

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 10/10/2020

Περατωση: 22/08/2022