ΠΛΑΠΟΥΤΑ 3

Περιοχή: ΒΟΥΛΑ

Έργο:

Έναρξη: 11/09/2019

Περατωση: 09/07/2021

Φωτογραφίες
Βίντεο
Έναρξη Εργασιών Εκσκαφές