Πλαπούτα 3

Περιοχή: Βούλα

Έναρξη: 11/09/2019

Περατωση: 09/07/2021

Φωτογραφίες

Βίντεο

Έναρξη Εργασιών Εκσκαφές