Έργα

Ιδιωτική Ανακαίνιση
Ιδιωτική Ανακαίνιση

Περιοχή: Βούλα

Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος Ισογείου και 1ου επιφάνειας 175 τ.μ.  Τοποθέτηση ρολλών αλλουμινίου και Σίτες για κουνούπια. Αλλαγή  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πίνακα σε KNX Smart Home. Εγκατάσταση σωληνώσεων…

Έναρξη: 10/01/2019

Περατωση: 25/03/2019

Ζαμάνου 77

Περιοχή: Γλυφαδα

Έργο:

Έναρξη: 15/01/2019

Περατωση: 01/07/2019

Σπετσών 1

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 10/10/2020

Περατωση: 22/08/2022