Έργα

Σοφοκλέους 30
Σοφοκλέους 30

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 13/12/2021

Περατωση: 14/12/2023

Σοφοκλέους 51 & Κυδωνιών
Σοφοκλέους 51 & Κυδωνιών

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 01/10/2021

Περατωση: 20/09/2023

Ιδιωτική Ανακαίνιση
Ιδιωτική Ανακαίνιση

Περιοχή: Βούλα

Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος Ισογείου και 1ου επιφάνειας 175 τ.μ.  Τοποθέτηση ρολλών αλλουμινίου και Σίτες για κουνούπια. Αλλαγή  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πίνακα σε KNX Smart Home. Εγκατάσταση σωληνώσεων…

Έναρξη: 10/01/2019

Περατωση: 25/03/2019