Εταιρικό Προφίλ

Χτίζουμε Έργα Διαχρονικά και Σχέσεις που διαρκούν…

Στόχος της εταιρίας είναι η αναβάθμιση του αρχεκτονικού περιβάλλοντος της κατοικίας και η επιδίωξη αισθητικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι, με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, εκπονεί ειδικότερες μελέτες φωτισμού, ανάγλυφων ορόφων, εγκιβωτισμού επίπλων, ερμαρίων, κλιματιστικών μονάδων, συστημάτων εικόνας και ήχου, καθώς και περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεων κλπ.

Έργα

Έργο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ 3

Περιοχή: ΒΟΥΛΑ

Έναρξη: 11/09/2019

Περατωση: 09/07/2021

Έργο: Σάκη Καράγιωργα 33

Περιοχή: Γλυφάδα

Έναρξη: 15/11/2019

Περατωση: 01/09/2021

Έργο: Ιωάννη Μεταξά 36

Περιοχή: Βούλα

Έναρξη: 14/12/2020

Περατωση: 01/10/2022

Έργο: ΣΠΕΤΣΩΝ 150

Περιοχή: ΒΟΥΛΑ

Έναρξη: 01/03/2022

Περατωση: 01/02/2023